ક્રિપ્ટોકાર્મેન્સીસ એક્સચેન્જ દરો
22171 ક્રિપ્ટોક્યુરેક્શન્સ રીઅલ-ટાઇમ ડેટા.
ક્રિપ્ટોકાર્મેન્સીસ વિનિમય દરો

ક્રિપ્ટોક્રામેન્ટ કન્વર્ટર

ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સ કેલ્ક્યુલેટર

ક્રિપ્ટોક્યુરેજન્સી પ્રાઇસ લાઇવ ચાર્ટ્સ

ક્રિપ્ટોક્યુરેન્શન્સ ચાર્ટ્સ

ડિજિટલ ચલણ રેન્કિંગ

ક્રિપ્ટોક્યુરેંજ પ્રાઇસ આજે

શ્રેષ્ઠ ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સી એક્સચેન્જ

ક્રિપ્ટો બજારો

ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સ માર્કેટ કેપ

Agatech માર્કેટ કેપ

Agatech આજે વેપારનું કદ અને Agatech કેપિટલાઇઝેશનના ઐતિહાસિક માહિતીથી ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સીસ એક્સચેન્જ માર્કેટ પર વેપારની શરુઆતની તારીખથી.

Agatech કેપિટલાઈઝેશન

Agatech માટે આજેનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન 296 606.48 યુએસ ડોલર છે.
+1 251.54 $ (+0.42%)
ગઇકાલથી મૂડીકરણમાં ફેરફાર

Agatech કેપિટલાઇઝેશનને આજે તમામ ક્રિપ્ટોકરન્સી Agatech સિધ્ધિઓનો જથ્થો માનવામાં આવે છે. Agatech કેપિટલાઇઝેશનની માહિતી ખુલ્લા સ્રોતમાંથી લેવામાં આવે છે. Agatech ની મૂડીકરણની માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. Agatech, કેપિટલાઈઝેશન - 296 606.48 યુએસ ડ dollarsલર.

Agatech વેપારનું કદ

આજે Agatech વેપારનું કદ 5 880.74 યુ.એસ. ડોલર છે.
+4 970.79 $ (+546.27%)
ગઇકાલથી વેપારના કદમાં ફેરફાર

Agatech આજના વેપારનું પ્રમાણ 5 880.74 યુએસ ડ>લર છે. Agatech વેપાર વિવિધ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જો પર થાય છે. મોટા ભાગના ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જો પર રીઅલ ટાઇમમાં Agatech વેપાર, અમારી વેબસાઇટ Agatech નું દૈનિક વેપાર વોલ્યુમ બતાવે છે. Agatech કેપિટલાઇઝેશન $ 1 251.54 દ્વારા વધ્યું છે.

Agatech બજાર કેપ ચાર્ટ

Agatech વર્ષો સુધી માર્કેટ કેપ ચાર્ટ. અઠવાડિયામાં, Agatech કેપિટલાઇઝેશન -3.94% દ્વારા બદલાઈ ગયું છે. 0% દર વર્ષે - Agatech ના બજાર મૂડીમાં ફેરફાર. Agatech નું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન હવે 296 606.48 યુએસ ડોલર બરાબર છે.

Agatech કેપિટલાઇઝેશન ઇતિહાસ

તારીખ મૂડીકરણ
Agatech નું મૂડીકરણ - બધા રચાયેલા Agatech ક્રિપ્ટોકમિક્સની કુલ રકમ.
19/06/2024 296 606.48 $
18/06/2024 295 354.95 $
17/06/2024 294 380.42 $
16/06/2024 294 142.91 $
15/06/2024 289 282.95 $
14/06/2024 296 462.19 $
13/06/2024 308 774.10 $

Agatech વોલ્યુમ ચાર્ટ

Agatech વોલ્યુમ ઇતિહાસ ડેટા

તારીખ વોલ્યુમ (24 કલાક)
Agatech ના વેપારનું કદ - પસંદિત તારીખ દરમિયાન ખરીદીઓ અને વેચવામાં આવતી Agatech ક્રિપ્ટોકમિક્સ સાથેના તમામ સોદા માટે યુએસ ડોલરમાં કુલ રકમ.
19/06/2024 5 880.74 $
18/06/2024 909.95 $
17/06/2024 7 203.81 $
16/06/2024 3 161.08 $
15/06/2024 2 068.61 $
14/06/2024 1 095.56 $
13/06/2024 2 970.72 $

Agatech કેપિટલાઇઝેશન 296 606.48 યુ.એસ. ડોલર 19/06/2024 પર બરાબર છે. Agatech 18/06/2024 પર 295 354.95 યુએસ ડ dollarsલરનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન. 17/06/2024 Agatech કેપિટલાઇઝેશન 294 380.42 યુએસ ડ dollarsલર બરાબર છે. Agatech કેપિટલાઇઝેશન 294 142.91 યુ.એસ. ડોલર 16/06/2024 પર છે.

15/06/2024 Agatech માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન 289 282.95 યુએસ ડ dollarsલર બરાબર છે. Agatech કેપિટલાઇઝેશન 296 462.19 યુ.એસ. ડોલર 14/06/2024 પર છે. Agatech 13/06/2024 પર 308 774.10 યુએસ ડ dollarsલરનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન.